15 feb 2016

Høst 2015

Høstnytt!

Først vil styret takke for en veldig fin sommerfest!

Med høsten kommer tid for opprydding.

Dugnad mandag 5 oktober kl. 17 – 19.

Sett av ettermiddagen til å være med å bidra til borettslagets beste. Det blir liste med oppgaver der det å rydde fellesareal er en av oppgavene. Det er derfor viktig at de syklene du ønsker å beholde blir merket med navn. Sykler uten i dårlig fatning vil bli kastet. De syklene som ingen vil vi ha og som er i ok stand, samler vi et sted og leverer til et loppemarked i nærmiljøet. Det blir pizza til alle som er med på dugnaden!

Tirsdag 6 oktober kommer komprimatorbilen kl. 18:00.

Vær presis, bilen flytter fort på seg.

Det er viktig at alle som har satt søppel i fellesareal er med på å kaster søppelet sitt. Styret har fått melding fra Oppsal vaktmestersentral om at det er mye søppel i fellesareal. Dette må fjernes! Styret minner også om at alle trappeoppganger skal være tomme for vogner og akebrett.

Kom gjerne med innspill på hva som trengs å gjøres på dugnaden.

Send innspill til stormyra@styrerommet.net eller dugnadsansvarlig Anders tlf: 40482867

Som det er blitt informert om på facebook og på utgangsdørene, er det nå blitt foretatt trefelling i borettslaget. Det er blitt fjernet trær med råteskader. Styret har ideer for hva vi kan ha på våre utearealer, som blant annet er å plante frukttrær og bærbusker, det har også vært nevnt parseller. Styret inviterer til å komme med ideer og ønsker.

Send inn til stormyra@styrerommet.net

Arbeidet med støy/støvskjerming ved 117 og 119 er nå i gang. Obos prosjekt kommer i neste uke for befaring.

Det vil i nær fremtid bli gitt mulighet til nye gummilister for de som ikke fikk før sommeren. Styret vil ta direkte kontakt med de det gjelder i løpet av neste uke. Vi vil også komme med mer informasjon til alle, om de andre defekte delene på verandaene og hvordan vi løser det.

God høst!

Hilsen styret.